Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 września 2017 roku, na godzinę 13:30 w Warszawie w siedzibie Kancelarii Notarialnej Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna, ul. Sienna 86, lokal 1, 00-815 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Nazwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy