Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 03 października 2017 r. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że wobec otrzymania w dniu dzisiejszym uzupełnionego kwestionariusza osobowego od powołanego uchwałą NWZA Spółki z dnia 27 września 2017 r., członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Fąfary, Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące kwalifikacji oraz przebiegu pracy zawodowej Członka Rady Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A, stanowiące jednocześnie uzupełnienie raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 03 października 2017 r.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Kwestionariusz osobowy w związku z pełnieniem funkcji w organach Fachowcy.pl Ventures S.A.