Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 października 2017 r. Spółka otrzymała od Pana Jarosława Łukasiewicza rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Spółka niezwłocznie podejmie działalnia mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.