Korekta harmonogramu przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2020 roku opublikowanego w raporcie bieżącym EBI nr 2/2020

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) przedstawia poniżej skorygowany harmonogram publikowania raportów okresowych Spółki w 2020 roku:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 14 lutego 2020 r.

2. Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 15 maja 2020 r.

3. Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - 14 sierpnia 2020 r.

4. Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 16 listopada 2020 r.

Jednostkowy raport roczny za 2019 rok oraz skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej za 2019 rok – 1 czerwca 2020 r.

Zarząd Spółki informuje, że ewentualne zmiany powyższych dat będą przekazywane w formie oddzielnego raportu bieżącego nie później niż 2 dni przed planowanym terminem publikacji raportu okresowego.

Powodem korekty harmonogramu są oczywiste omyłki dotyczące dat publikacji raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku, występujące w raporcie bieżącym EBI nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".