Opóźnienie publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Spółka") informuje, iż planowana na dzień 14 lutego 2020 roku publikacja raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2019 roku ulegnie opóźnieniu.

Opóźnienie publikacji raportu kwartalnego związane jest z opóźnieniem przekazania do Spółki danych finansowych przez spółki zależne.

Zarząd Spółki dołoży starań, aby przedmiotowy raport okresowy za IV kwartał 2019 roku został przez Spółkę opublikowany w dniu 13 marca 2020 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO