Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 września 2017 roku, na godzinę 13:30, w Kancelarii Notarialnej Maciej Makowski Łukasz Wilk Robert Wróblewski Notariusze spółka cywilna, ul. Sienna 86, lokal 1, 00-815 Warszawa.

W załączeniu Zarząd Emitenta przesyła pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa i formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia