Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji oraz zajęciach wierzytelności.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Pragi Południe w Warszawie - Mariusza Gackiego - o wszczęciu przeciwko Spółce egzekucji na rzecz Netia S.A. oraz o zajęciu wierzytelności Spółki.

Należność główna w powyższym postępowaniu egzekucyjnym wynosi 18.342,98 zł, ponadto są w nim egzekwowane odsetki ustawowe (wyliczone na dzień 19 lutego 2020r. na kwotę 1.170,72 zł), koszty procesu w kwocie 2.630 zł, koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym w kwocie 900 zł, opłata egzekucyjna w kwocie 2.214,40 zł oraz wydatki gotówkowe w wysokości 16,74 zł.