Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 11 września 2017 r., w późnych godzinach wieczornych, wpłynęło do Emitenta zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta.

Emitent w załączeniu przekazuje zawiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A. dokonanych przez Dorotę Surmacką - osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Emitenta.

Powiadomienie o transakcjach