Korekta raportu bieżącego nr 26/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A. z dnia 30.06.2017 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. (dalej "Emitent") przekazuje korektę raportu w sprawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA, które odbyło się 30 czerwca 2017 r. W/w raporcie w wyniku omyłki pisarskiej wskazano:

1) Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - liczba głosów na WZA - 18.006.248, udział w głosach na WZA - ok. 26,31 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 26,31 proc.;

2) Dorota Surmacka - liczba głosów na WZA - 16.000.000, udział w głosach na WZA - ok. 23,38 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 23,38 proc.;

3) NextField Investments Limited - liczba głosów na WZA - 29.955.587, udział w głosach na WZA - ok. 41,30 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 41,30 proc.;

4) Agnieszka Stefaniuk - liczba głosów na WZA - 6.159.437, udział w głosach na WZA - ok. 9,00 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 9,00 proc.

Zgodnie z listą obecności na WZA reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 68.434.621 akcji/głosów.

Ogólna liczba akcji/głosów w Spółce wynosi 141.021.722.

Podczas gdy powinno być:

1) Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - liczba głosów na WZA - 18.006.248, udział w głosach na WZA - ok. 26,31 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 12,77 proc.;

2) Dorota Surmacka - liczba głosów na WZA - 16.000.000, udział w głosach na WZA - ok. 23,38 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 11,35 proc.;

3) NextField Investments Limited - liczba głosów na WZA - 29.955.587, udział w głosach na WZA - ok. 41,30 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 21,24 proc.;

4) Agnieszka Stefaniuk - liczba głosów na WZA - 6.159.437, udział w głosach na WZA - ok. 9,00 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 4,37 proc.

Zgodnie z listą obecności na WZA reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 68.434.621 akcji/głosów.

Ogólna liczba akcji/głosów w Spółce wynosi 141.021.722.