Korekta raportu bieżącego nr 36/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A. z dnia 29.08.2017 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. (dalej "Emitent") przekazuje korektę raportu w sprawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA, które odbyło się 29 sierpnia 2017 r. W/w raporcie w wyniku omyłki pisarskiej wskazano:

1) Dorota Surmacka - liczba głosów na WZA - 16.000.000, udział w głosach na WZA - ok. 37,18 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 37,18 proc.;

2) NextField Investments Limited - liczba głosów na WZA - 27.030.335, udział w głosach na WZA - ok. 62,82 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 62,82 proc.;

Zgodnie z listą obecności na WZA reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 43.030.335 akcji/głosów.

Ogólna liczba akcji/głosów w Spółce wynosi 141.021.722.

Podczas gdy powinno być:

1) Dorota Surmacka - liczba głosów na WZA - 16.000.000, udział w głosach na WZA - ok. 37,18 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 11,35 proc.;

2) NextField Investments Limited - liczba głosów na WZA - 27.030.335, udział w głosach na WZA - ok. 62,82 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 19,17 proc.;

Zgodnie z listą obecności na WZA reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 43.030.335 akcji/głosów.

Ogólna liczba akcji/głosów w Spółce wynosi 141.021.722.