Korekta raportu bieżącego nr 48/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A. z dnia 27.09.2017 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. (dalej "Emitent") przekazuje korektę raportu w sprawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA, które odbyło się 27 września 2017 r. W/w raporcie w wyniku omyłki pisarskiej wskazano:

W zakresie uchwały nr 1 i nr 2:

1) Mezzo Capital Sp. z o.o.- liczba głosów na WZA - 6.938.687, udział w głosach na WZA - ok. 12,96 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 12,96 proc.;

2) Dorota Surmacka - liczba głosów na WZA - 9.384.557, udział w głosach na WZA - ok. 17,52 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 17,52 proc.;

3) Fulcrum FIZ - liczba głosów na WZA - 9.585.664, udział w głosach na WZA - ok. 17,90 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 17,90 proc.;

4) NextField Investments Limited - liczba głosów na WZA - 23.030.335, udział w głosach na WZA - ok. 43,00 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 43,00 proc.;

Zgodnie z listą obecności na WZA reprezentowani, przy głosowaniu uchwały nr 1 i nr 2, byli akcjonariusze posiadający 53.553.253 akcji/głosów.

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą nr 3 oraz kolejnymi, obrady WZA opuścił akcjonariusz posiadający 82.622 akcji/głosów, co spowodowało zmianę wartości procentowej posiadanych na WZA głosów przez poszczególnych akcjonariuszy w dalszych głosowaniach nad uchwałami nr 3, nr 4 i nr 5.

W zakresie uchwały nr 3, nr 4 i nr 5: 

1) Mezzo Capital Sp. z o.o.- liczba głosów na WZA - 6.938.687, udział w głosach na WZA - ok. 12,98 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 12,98 proc.;

2) Dorota Surmacka - liczba głosów na WZA - 9.384.557, udział w głosach na WZA - ok. 17,55 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 17,55 proc.;

3) Fulcrum FIZ - liczba głosów na WZA - 9.585.664, udział w głosach na WZA - ok. 17,93 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 17,93 proc.;

4) NextField Investments Limited - liczba głosów na WZA - 23.030.335, udział w głosach na WZA - ok. 43,07 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 43,07 proc.;

Zgodnie z listą obecności na WZA reprezentowani, przy głosowaniu uchwały nr 3, nr 4 i nr 5, byli akcjonariusze posiadający 53.470.631 akcji/głosów.

Ogólna liczba akcji/głosów w Spółce wynosi 141.021.722.

Podczas gdy powinno być:

W zakresie uchwały nr 1 i nr 2:

1) Mezzo Capital Sp. z o.o.- liczba głosów na WZA - 6.938.687, udział w głosach na WZA - ok. 12,96 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 4,92 proc.;

2) Dorota Surmacka - liczba głosów na WZA - 9.384.557, udział w głosach na WZA - ok. 17,52 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 6,65 proc.;

3) Fulcrum FIZ - liczba głosów na WZA - 9.585.664, udział w głosach na WZA - ok. 17,90 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 6,80 proc.;

4) NextField Investments Limited - liczba głosów na WZA - 23.030.335, udział w głosach na WZA - ok. 43,00 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 16,33 proc.;

Zgodnie z listą obecności na WZA reprezentowani, przy głosowaniu uchwały nr 1 i nr 2, byli akcjonariusze posiadający 53.553.253 akcji/głosów.

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą nr 3 oraz kolejnymi, obrady WZA opuścił akcjonariusz posiadający 82.622 akcji/głosów, co spowodowało zmianę wartości procentowej posiadanych na WZA głosów przez poszczególnych akcjonariuszy w dalszych głosowaniach nad uchwałami nr 3, nr 4 i nr 5.

W zakresie uchwały nr 3, nr 4 i nr 5: 

1) Mezzo Capital Sp. z o.o.- liczba głosów na WZA - 6.938.687, udział w głosach na WZA - ok. 12,98 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 4,92 proc.;

2) Dorota Surmacka - liczba głosów na WZA - 9.384.557, udział w głosach na WZA - ok. 17,55 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 6,65 proc.;

3) Fulcrum FIZ - liczba głosów na WZA - 9.585.664, udział w głosach na WZA - ok. 17,93 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 6,80 proc.;

4) NextField Investments Limited - liczba głosów na WZA - 23.030.335, udział w głosach na WZA - ok. 43,07 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 16,33 proc.;

Zgodnie z listą obecności na WZA reprezentowani, przy głosowaniu uchwały nr 3, nr 4 i nr 5, byli akcjonariusze posiadający 53.470.631 akcji/głosów.

Ogólna liczba akcji/głosów w Spółce wynosi 141.021.722.