Informacje o planowanych emisjach akcji

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku z wnioskiem złożonym przez Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 4 października 2017 r., o rejestrację zmian statutu Spółki, po odbyciu się w dniu 27.09.2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w ramach którego Zarząd Spółki zyskał upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, Spółka oczekuje na dokonanie zmian w rejestrze.

W przypadku dokonania stosownego wpisu w rejestrze przez Sąd rejestrowy, Spółka planuje podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, poprzez przeprowadzenie emisji akcji, w tym:

40.000.000 akcji przy cenie emisyjnej 0,10 zł

oraz

10.200.000 akcji przy cenie emisyjnej 0,27 zł

Wyżej wymienione emisje planowo miałyby zostać przeprowadzone z wyłączeniem prawa poboru oraz z ustaleniem ich ceny emisyjnej na prezentowany poziomie, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki. Spółka zamierza przeprowadzić emisje w ramach subskrypcji prywatnej, kierując ofertę objęcia akcji do wybranych, dotychczasowych akcjonariuszy.

W najbliższym czasie Spółka zamierza skierować wstępne zapytania o zainteresowanie objęciem akcji do potencjalnych subskrybentów.