Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 listopada 2017 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 3.216. W październiku 2017 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 73. Dla porównania przed rokiem na dzień 1 listopada 2016 r. liczba klientów wynosiła 1.850, a w październiku 2016 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 125. Całkowita liczba klientów netto uwzględniając rezygnacje wzrosła w okresie rocznym o 74%. Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w październiku 2017 r. wyniosła 231.350 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży serwisu Favore.pl na dzień 1 listopada 2017 r. liczba aktywnych pakietów w serwisie Favore.pl wyniosła 794.

Komentarz prezesa zarządu p. Piotra Surmackiego:

Spółka mimo radykalnej restrukturyzacji i wszystkich z tym związanych skutków nadal utrzymuje odpowiednią dynamikę w zakresie pozyskiwania nowych klientów. W październiku efektywnie działało 10 handlowców w sprzedaży bezpośredniej więc biorąc pod uwagę efektywność na jednego handlowca to jest ona najwyższa w tym roku. W październiku rozpoczęliśmy też budowę struktur sprzedaży pośredniej w ramach sieci agentów i partnerów czego efekty mam nadzieję, że będzie widać w kolejnych miesiącach.