Liczba klientów - dane o działalności handlowej

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. "Spółka", "Emitent" podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 lutego 2017 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 2.227. W styczniu 2017 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 169. Dla porównania przed rokiem na dzień 1 lutego 2016 r. liczba klientów wynosiła 1.129, a w styczniu 2016 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 71. Całkowita liczba klientów netto uwzględniając rezygnacje wzrosła w okresie rocznym o 97%.

Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w styczniu 2017 r. wyniosła 538.338,28 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

W związku z przejęciem serwisu Favore.pl, Emitent podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej serwisu Favore.pl.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży serwisu Favore.pl na dzień 1 lutego 2017 r. liczba aktywnych pakietów w serwisie Favore.pl wyniosła 1004.

Komentarz Dyrektora Sprzedaży Spółki p. Damiana Górki:

W styczniu spółka Fachowcy.pl Ventures S.A. powiększyła portfel obsługiwanych klientów o kolejne 169 firmy, zwiększając przy tym sprzedaż o 84% w stosunku do grudnia 2016. Efektywność pracy handlowców pozwoliła uzyskać poziom sprzedaży porównywalny z rekordowym listopadem 2016. W połowie minionego miesiąca pracę operacyjną rozpoczął kolejny zespół 10 konsultantów Call Center, dzięki czemu zwiększono ilość zaplanowanych i odbytych spotkań handlowych o blisko 30%. W lutym firma planuje utrzymanie poziomu dziennej ilości generowanych spotkań z drugiej połowy stycznia, co pozwoli w pełni zapełnić kalendarze spotkań handlowców i da gwarancje utrzymania wysokich wyników sprzedaży.