Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2016 - 2017

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2016 opublikowanego 2 czerwca 2016 r., Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Spółka, Emitent") informuje o modyfikacji prognozy wyników finansowych oraz prognozy liczby klientów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Prognozowane wyniki finansowe na 2016 rok (tys. zł):

Przychody ze sprzedaży: 5942

Wynik netto: -1932

Liczba klientów na koniec 2016: 2411

Zmodyfikowane skonsolidowane wyniki finansowe za 2016 rok (tys. zł)

Przychody ze sprzedaży: 5000

Wynik netto: -6430

Liczba klientów na koniec 2016: 2074

Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Spółki nie dokonuje korekty prognozy wyników finansowych oraz prognozy liczby klientów za rok 2017.