WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 PROC. LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA ZWOŁANYM NA 07 LUTEGO 2017 ROKU.

 

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. (dalej "Emitent") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 07 lutego 2017 roku.

1) Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - liczba głosów na WZA - 18.006.248, udział w głosach na WZA - ok. 28,15 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 12,76 proc.;

2) Dorota Surmacka - liczba głosów na WZA - 16.000.000, udział w głosach na WZA - ok. 25,01 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 11,34 proc.;

3) NextField Investments Limited - liczba głosów na WZA - 29.955.587, udział w głosach na WZA - ok. 46,83 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 21,24 proc.