Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A. w dniu 31.05.2016 r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 31 maja 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Fachowcy.pl_Ventures_S.A._ZWZA_za_2014.pdf