Liczba klientów – dane o działalności handlowej

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. _"Spółka", "Emitent"_ podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 lipca 2016 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 1.445. W czerwcu 2016 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 71. Dla porównania przed rokiem _na dzień 1 lipca 2015 r._ liczba klientów wynosiła 476, a w czerwcu 2015 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 101. Całkowita liczba klientów netto _uwzględniając rezygnacje_ wzrosła w okresie rocznym o 204%.
Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w czerwcu 2016 r. wyniosła 206.932,40 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.