Liczba klientów – dane o działalności handlowej

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. "Spółka", "Emitent" podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 sierpnia 2016 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 1.550. W lipcu 2016 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 93. Dla porównania przed rokiem na dzień 1 sierpnia 2015 r. liczba klientów wynosiła 575, a w lipcu 2015 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 113. Całkowita liczba klientów netto uwzględniając rezygnacje wzrosła w okresie rocznym o 170%.
Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w lipcu 2016 r. wyniosła 306.402,36 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.