Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 sierpnia 2016 roku, na godzinę 10:00, w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczepkowski sp.p. przy ul. Bagno 2 lok. 194, 00-112 Warszawa.

W załączeniu Zarząd Emitenta przesyła pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa i formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 

FAV_ogloszenie_ZWZA_2016_08_02v01md.pdf