Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby peŁniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że w dniu 29 sierpnia 2016 r., w godzinach wieczornych wpłynęło do Emitenta zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakachach na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządzcze - Pana Sławomira Chmielewskiego, Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Treść zawiadomienia znajuje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

powiadomienie_o_transakcji-FAV-454545-160809.pdf