Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że w dniu 02 stycznia 2017 r. wpłynęło do Emitenta zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakacji na akcjach Emitenta wykonanej przez NextField Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze. Treść zawiadomienia znajuje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

26077641_LAQ_zawiadomienie_2016_01_02v01md-kopia