Liczba klientów - dane o działalności handlowej

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. "Spółka", "Emitent" podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 września 2016 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 1.666. W sierpniu 2016 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 119. Dla porównania przed rokiem na dzień 1 września 2015 r. liczba klientów wynosiła 665, a w sierpniu 2015 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 100. Całkowita liczba klientów netto uwzględniając rezygnacje wzrosła w okresie rocznym o 151%.

Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w sierpniu 2016 r. wyniosła 362.386,36 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.