Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na 30 sierpnia 2016 roku

 

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 sierpnia 2016 roku.

1) Fulcrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - liczba głosów na WZA - 50.795.436, udział w głosach na ZWZ - 69,09 proc. Udział w ogólnej liczbie głosów - 38,62%;

2) Dorota Surmacka - liczba głosów na WZA - 16.000.000, udział w głosach na ZWZ - 21,76 proc. Udział w ogólnej liczbie głosów - 12,17%;

3) NextField Investments Limited - liczba głosów na WZA - 3.696.852, udział w głosach na ZWZ - 5,03 proc. Udział w ogólnej liczbie głosów - 2,81%.