Liczba klientów – dane o działalności handlowej

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. "Spółka", "Emitent" podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 października 2016 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 1.788. We wrześniu 2016 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 114. Dla porównania przed rokiem na dzień 1 października 2015 r. liczba klientów wynosiła 794, a we wrześniu 2015 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 129. Całkowita liczba klientów netto uwzględniając rezygnacje wzrosła w okresie rocznym o 125%.
Całkowita wartość umów z klientami podpisanych we wrześniu 2016 r. wyniosła 342.953,56 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Komentarz Fachowcy.pl Ventures S.A.:
We wrześniu spółka Fachowcy.pl Ventures S.A powiększyła grono klientów o 114 nowych firm i jest to kolejny z rzędu miesiąc, w którym Spółka odnotowuje wysoką sprzedaż _w sierpniu było to 119 klientów_. Wrześniowy wynik sprzedaży został osiągnięty przy optymalizacji zatrudnienia skierowanej na zwiększenie efektywności handlowców, dzięki czemu średnia ilość sprzedanych umów per handlowiec w stosunku do sierpnia wzrosła o 17%. W październiku Emitent zamierza kontynuować dalsze działania ukierunkowane na uzyskanie wzrostu produktywności handlowców, przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia o 15% _zatrudnionych kolejnych 8 nowych handlowców_, dzięki czemu na październik Fachowcy.pl Ventures S.A. prognozują około 30% wzrost sprzedaży w stosunku do września.