Liczba klientów - dane o działalności handlowej

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. "Spółka", "Emitent" podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 listopada 2016 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 1.850. W październiku 2016 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 125. Dla porównania przed rokiem na dzień 1 listopada 2015 r. liczba klientów wynosiła 910, a w październiku 2015 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 119. Całkowita liczba klientów netto uwzględniając rezygnacje wzrosła w okresie rocznym o 103%.

Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w październiku 2016 r. wyniosła 356.310,68 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Komentarz Fachowcy.pl Ventures S.A.:

W październiku spółka Fachowcy.pl odnotowała 10% wzrost sprzedaży w stosunku do września zwiększając grono klientów o 125 nowych firm. Październikowy wynik sprzedaży to kontynuacja obranej strategii związanej z uzyskaniem wzrostu efektywności zatrudnionych handlowców - produktywność handlowców wzrosła w październiku o 10 % vs wrzesień. W listopadzie spółka planuje dalszą rozbudowę sieci sprzedaży zwiększając zatrudnienie o 15% (z 33 handlowców w październiku do 38 w listopadzie).