Korekta raportu ESPI nr 3/2017 oraz nr 2/2017

 

Postawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") informuje, że w raporcie ESPI z dnia 2 stycznia 2017 roku o numerze 3/2017 i temacie "Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A." doszło do omyłkowego wskazania podmiotu, który przesłał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Zgodnie z raportem nr 3/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku podmiotem, który przesłał zawiadomienie była spółka NextField Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, podczas gdy faktycznie zawiadomienie zpostało przesłane przez spółkę LAQ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, że w raportcie ESPI z dnia 2 stycznia 2017 roku o numerze 2/2017 i temacie "Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A." doszło do omyłkowego wskazania siedziby podmiotu, który przesłał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Zgodnie z raportem nr 2/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku siedzibą spółki LAQ sp. z o.o. jest Nikozja na Cyprze, podczas gdy zgodnie z zawiadomieniem załączonym do raportu nr 2/2017 siedzibą spółki LAQ sp. z o.o. jest Warszawa.