Liczba klientów - dane o działalności handlowej

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. "Spółka", "Emitent" podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 grudnia 2016 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 1.979. W listopadzie 2016 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 173. Dla porównania przed rokiem na dzień 1 grudnia 2015 r. liczba klientów wynosiła 999, a w listopadzie 2015 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 88. Całkowita liczba klientów netto uwzględniając rezygnacje wzrosła w okresie rocznym o 98%.

Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w listopadzie 2016 r. wyniosła 510.263,00 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Komentarz Fachowcy.pl Ventures S.A.:

W listopadzie Spółka Fachowcy.pl Ventures S.A. odnotowała rekordową sprzedaż, zwiększając ilość nowych klientów o 173 firmy, tym samym uzyskując 38% wzrost sprzedaży miesiąc do miesiąca oraz 97% wzrost sprzedaży rok do roku. Widoczną w listopadzie dynamikę wzrostu sprzedaży Spółka odnotowała dzięki konsekwentnej polityce działań ukierunkowanych na wzrost efektywności pracy handlowców - sprzedaż produktów per capita wzrosła w listopadzie o 28% z 3,1 w październiku do 4,3 per handlowiec w listopadzie. W grudniu Spółka planuje zatrudnienie kolejnych 8 handlowców, tym samym powiększając zespół handlowców o 22% oraz rozbudowę zespołu Call Center o kolejnych 10 konsultantów. Zwiększenie zatrudnienia oraz kontynuacja działań mających na celu wzrost produktywności handlowców, dają perspektywy dalszych wzrostów sprzedaży w kolejnych miesiącach.