Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2016 r. wpłynęło do Emitenta zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakachach na akcjach Emitenta wykonanych przez NextField Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze. Treść zawiadomienia znajuje się w załączniku do niniejszego raportu. Zawiadomienie pochodzi od Pana Piotra Surmackiego - Prezesa Zarządu Fachowcy.pl Ventures S.A.

 

26065811_Surmacki_zawiadomienie_2016_12_30