Liczba klientów - dane o działalności handlowej

 

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 stycznia 2017 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 2.074. W grudniu 2016 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 92. Dla porównania przed rokiem na dzień 1 stycznia 2016 r. liczba klientów wynosiła 1.067, a w grudniu 2015 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 66. Całkowita liczba klientów netto uwzględniając rezygnacje wzrosła w okresie rocznym o 94%.

Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w grudniu 2016 r. wyniosła 273.378,24 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

W związku z przejęciem serwisu Favore.pl, Emitent podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej serwisu Favore.pl.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży serwisu Favore.pl na dzień 1 stycznia 2017 r. liczba aktywnych pakietów w serwisie Favore.pl wyniosła 897. W grudniu 2016 r. liczba nowo podpisanych umów wyniosła 487 (z czego 384 stanowią pakiety 1 m-czne, 68 pakiety 3 m-czne, 17 pakiety półroczne, 18 pakiety roczne). Biorąc pod uwagę średni okres obowiązywania umów, podpisane umowy w grudniu 2016 r. stanowią ekwiwalent 76 rocznych abonamentów.

Komentarz Dyrektora Sprzedaży Spółki p. Damiana Górki:

W grudniu spółka Fachowcy.pl Ventures pozyskała 92 nowe firmy, powiększając tym samym portfel obsługiwanych klientów do 2074. Grudniowy wynik sprzedaży, z uwagi na okres przed i miedzy świąteczny, był o 47% niższy niż w listopadzie, ale jednocześnie o 39% wyższy w porównaniu do grudnia 2015 r. Powodem zmniejszonej sprzedaży w grudniu były ograniczone możliwości klientów do odbywania spotkań z handlowcami, przez co wiele transakcji zostało przeniesionych na styczeń 2017. W styczniu 2017 Fachowcy.pl Ventures S.A. prognozują kolejny rekord sprzedaży.