AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 56/2017

Raport bieżący ESPI 56/2017

Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący ESPI z plikiem 57/2017

Raport bieżący ESPI z plikiem 57/2017

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący EBI 26/2017

Raport bieżący EBI 26/2017

Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 03 października 2017 r. - Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący ESPI 50/2017

Raport bieżący ESPI 50/2017

Prognoza w zakresie pozyskania finansowania

Raport bieżący ESPI 51/2017

Raport bieżący ESPI 51/2017

Zmiana stanu posiadania

Raport bieżący ESPI 47/2017

Raport bieżący ESPI 47/2017

Odwołanie prognozy finansowej za 2017 r.

Raport bieżący EBI 24/2017

Raport bieżący EBI 24/2017

Korekta raportu bieżącego nr 23/2017 w sprawie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2017 r.

Raport bieżący ESPI 48/2017

Raport bieżący ESPI 48/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A. z dnia 27.09.2017 r.

Raport bieżący ESPI 49/2017

Raport bieżący ESPI 49/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej