AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący EBI 1/2018

Raport bieżący EBI 1/2018

Harmonogram przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2018 roku.

Raport bieżący ESPI 1/2018

Raport bieżący ESPI 1/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 64/2017

Raport bieżący ESPI 64/2017

Złożenie wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego.

Raport bieżący ESPI 63/2017

Raport bieżący ESPI 63/2017

Informacja o przeprowadzonej restrukturyzacji kosztowej spółki Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 62/2017

Raport bieżący ESPI 62/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 31/2017

Raport bieżący ESPI 31/2017

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący ESPI 30/2017

Raport Bieżący ESPI 30/2017

Rejestracja zmian statutu

Raport bieżący ESPI 61/2017

Raport bieżący ESPI 61/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 52/2017

Raport bieżący ESPI 52/2017

Korekta raportu bieżącego nr 26/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A. z dnia 30.06.2017 r.

Raport bieżący ESPI 53/2017

Raport bieżący ESPI 53/2017

Korekta raportu bieżącego nr 36/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A. z dnia 29.08.2017 r.