AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 25/2017

Raport bieżący ESPI 25/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący EBI 15/2017

Raport bieżący EBI 15/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport roczny 13/2017

Raport roczny 13/2017

Raport okresowy roczny jednostkowy za rok obrotowy 2016

Raport roczny 14/2017

Raport roczny 14/2017

Raport okresowy roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2016

Raport bieżący ESPI z plikiem 24/2017

Raport bieżący ESPI z plikiem 24/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący ESPI 23/2017

Raport bieżący ESPI 23/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport kwartalny 12/2017

Raport kwartalny 12/2017

Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Raport bieżący ESPI 22/2017

Raport bieżący ESPI 22/2017

Wypłata odsetek od obligacji serii A

Raport bieżący EBI z plikiem 11/2017

Raport bieżący EBI z plikiem 11/2017

Rejestracja zmian w Statucie

Raport bieżący ESPI 21/2017

Raport bieżący ESPI 21/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej