AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 9/2017

Raport bieżący 9/2017

Korekta raportu nr 25/2013 z dnia 04 lipca 2013 r.

Raport kwartalny 7/2017

Raport kwartalny 7/2017

Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2016 roku.

Raport kwartalny 5/2017

Raport kwartalny 5/2017

Zmiana korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r.

Raport bieżący 6/2017

Raport bieżący 6/2017

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii A

Raport bieżący ESPI 15/2017

Raport bieżący ESPI 15/2017

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 PROC. LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA ZWOŁANYM NA 07 LUTEGO 2017 ROKU.

Raport bieżący ESPI 13/2017

Raport bieżący ESPI 13/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 14/2017

Raport bieżący ESPI 14/2017

Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2016 - 2017

Raport bieżący 3/2017

Raport bieżący 3/2017

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący 4/2017

Raport bieżący 4/2017

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący ESPI 11/2017

Raport bieżący ESPI 11/2017

Podjęcie uchwały w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii A oraz ich przydziału