AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport kwartalny 12/2017

Raport kwartalny 12/2017

Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Raport bieżący ESPI 22/2017

Raport bieżący ESPI 22/2017

Wypłata odsetek od obligacji serii A

Raport bieżący EBI z plikiem 11/2017

Raport bieżący EBI z plikiem 11/2017

Rejestracja zmian w Statucie

Raport bieżący ESPI 21/2017

Raport bieżący ESPI 21/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI z plikiem 19/2017

Raport bieżący ESPI z plikiem 19/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI z plikiem 20/2017

Raport bieżący ESPI z plikiem 20/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 18/2017

Raport bieżący ESPI 18/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 16/2017

Raport bieżący ESPI 16/2017

Zawarcie ugody pomiędzy Fachowcy.pl Ventures S.A. a AdMassive Group S.A.

Raport bieżący ESPI 17/2017

Raport bieżący ESPI 17/2017

KOMENTARZ DO POZIOMU PROGU RENTOWNOŚCI W STYCZNIU 2017 ROKU

Raport kwartalny 10/2017

Raport kwartalny 10/2017

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ FACHOWCY.PL ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU