AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 16/2017

Raport bieżący ESPI 16/2017

Zawarcie ugody pomiędzy Fachowcy.pl Ventures S.A. a AdMassive Group S.A.

Raport bieżący ESPI 17/2017

Raport bieżący ESPI 17/2017

KOMENTARZ DO POZIOMU PROGU RENTOWNOŚCI W STYCZNIU 2017 ROKU

Raport kwartalny 10/2017

Raport kwartalny 10/2017

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ FACHOWCY.PL ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU

Raport Kwartalny 8/2017

Raport Kwartalny 8/2017

Uzupełnienie zmiany korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r.

Raport bieżący 9/2017

Raport bieżący 9/2017

Korekta raportu nr 25/2013 z dnia 04 lipca 2013 r.

Raport kwartalny 7/2017

Raport kwartalny 7/2017

Jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2016 roku.

Raport kwartalny 5/2017

Raport kwartalny 5/2017

Zmiana korekty raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r.

Raport bieżący 6/2017

Raport bieżący 6/2017

Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii A

Raport bieżący ESPI 15/2017

Raport bieżący ESPI 15/2017

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 PROC. LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA ZWOŁANYM NA 07 LUTEGO 2017 ROKU.

Raport bieżący ESPI 13/2017

Raport bieżący ESPI 13/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej