AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 8/2017

Raport bieżący ESPI 8/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 7/2017

Raport bieżący ESPI 7/2017

Nabycie przez Emitenta 100% udziałów w spółce kapitałowej

Raport bieżący ESPI 4/2017

Raport bieżący ESPI 4/2017

Korekta raportu ESPI nr 3/2017 oraz nr 2/2017

Raport bieżący ESPI 45/2016

Raport bieżący ESPI 45/2016

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 1/2017

Raport bieżący ESPI 1/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 2/2017

Raport bieżący ESPI 2/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 3/2017

Raport bieżący ESPI 3/2017

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 44/2016

Raport bieżący ESPI 44/2016

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.