AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 65/2016

Raport bieżący 65/2016

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport kwartalny 64/2016

Raport kwartalny 64/2016

Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku.

Raport bieżący ESPI 37/2016

Raport bieżący ESPI 37/2016

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 36/2016

Raport bieżący ESPI 36/2016

Podjęcia przez Zarząd decyzji w sprawie ubiegania się Emitenta o przejście na rynek regulowany organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport bieżący 63/2016

Raport bieżący 63/2016

Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M

Raport bieżący ESPI 34/2016

Raport bieżący ESPI 34/2016

Oświadczenie Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki
 

Raport bieżący ESPI 35/2016

Raport bieżący ESPI 35/2016

Powiadomienie o tranasakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A. dokonanych przez NextField Investments Limited

Raport bieżący ESPI 33/2016

Raport bieżący ESPI 33/2016

Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Raport bieżący 62/2016

Raport bieżący 62/2016

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Raport bieżący ESPI 32/2016

Raport bieżący ESPI 32/2016

Zlecenie przeprowadzenia analizy danych finansowych Spółki pod kątem dokonania ewentualnych odpisów