AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 35/2016

Raport bieżący ESPI 35/2016

Powiadomienie o tranasakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A. dokonanych przez NextField Investments Limited

Raport bieżący ESPI 33/2016

Raport bieżący ESPI 33/2016

Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Raport bieżący 62/2016

Raport bieżący 62/2016

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Raport bieżący ESPI 32/2016

Raport bieżący ESPI 32/2016

Zlecenie przeprowadzenia analizy danych finansowych Spółki pod kątem dokonania ewentualnych odpisów

Raport bieżący ESPI 31/2016

Raport bieżący ESPI 31/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na 30 sierpnia 2016 roku

Raport bieżący ESPI 30/2016

Raport bieżący ESPI 30/2016

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 29/2016

Raport bieżący ESPI 29/2016

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 61/2016

Raport bieżący 61/2016

Treść uchwał podjętych na ZWZ Fachowcy.pl Ventures S.A. w dniu 30 sierpnia 2016 roku

Raport bieżący ESPI 28/2016

Raport bieżący ESPI 28/2016

Powiadomienie o tranasakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A. dokonanych przez NextField Investments Limited

Raport bieżący 60/2016

Raport bieżący 60/2016

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta