AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 5/2019

Raport bieżący ESPI 5/2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODDALENIA WNIOSKU SPÓŁKI ZALEŻNEJ EMITENTA O OGŁOSZENIE JEJ UPADŁOŚCI.

Raport kwartalny nr 3/2019

Raport kwartalny nr 3/2019

Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku.

Raport kwartalny nr 2/2019

Raport kwartalny nr 2/2019

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r.

Raport bieżący EBI 1/2019

Raport bieżący EBI 1/2019

Harmonogram przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2019 roku.

Raport bieżący ESPI 4/2019

Raport bieżący ESPI 4/2019

Informacja dotycząca zabezpieczenia majątku spółki zależnej Emitenta poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

Raport bieżący ESPI 3/2019

Raport bieżący ESPI 3/2019

Informacja dotycząca braku wykupu obligacji oraz wypłaty odsetek z tytułu obligacji.

Raport bieżący ESPI 2/2019

Raport bieżący ESPI 2/2019

Złożenie przez Nadzorcę Sądowego wniosku o umorzenie przyspieszonego postępowania układowego.

Raport bieżący ESPI 1/2019

Raport bieżący ESPI 1/2019

Otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Raport bieżący ESPI 38/2018

Raport bieżący ESPI 38/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 37/2018

Raport bieżący ESPI 37/2018

Brak zgody na objęcie układem wierzytelności przysługujących Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.