AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport kwartalny 59/2016

Raport kwartalny 59/2016

Raport okresowy za II kwartał 2016 r.

Raport bieżący ESPI 26/2016

Raport bieżący ESPI 26/2016

Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 27/2016

Raport bieżący ESPI 27/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 58/2016

Raport bieżący 58/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 56/2016

Raport bieżący 56/2016

Oświadczenie Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący 57/2016

Raport bieżący 57/2016

Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L

Raport bieżący ESPI 25/2016

Raport bieżący ESPI 25/2016

Oświadczenie Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący ESPI 24/2016

Raport bieżący ESPI 24/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A. dokonanych przez NextField Investments Limited

Raport bieżący ESPI 23/2016

Raport bieżący ESPI 23/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A. dokonanych przez NextField Investments Limited

Raport bieżący 55/2016

Raport bieżący 55/2016

Rejestracja zmian w statucie Spółki oraz wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki