AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 22/2016

Raport bieżący ESPI 22/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A. dokonanych przez NextField Investments Limited

Raport roczny 54/2016

Raport roczny 54/2016

FACHOWCY.PL VENTURES SA (54/2016) raport roczny za 2015 rok (skonsolidowany)

Raport bieżący ESPI 21/2016

Raport bieżący ESPI 21/2016

 Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Raport bieżący 53/2016

Raport bieżący 53/2016

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Raport bieżący 51/2016

Raport bieżący 51/2016

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Raport roczny 52/2016

Raport roczny 52/2016

Raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2015

Raport bieżący 49/2016

Raport bieżący 49/2016

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego skonsolidowanego za rok 2015

Raport bieżący 50/2016

Raport bieżący 50/2016

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport kwartalny 47/2016

Raport kwartalny 47/2016

 Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.

Raport kwartalny 48/2016

Raport kwartalny 48/2016

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r.