AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 37/2016

Raport bieżący 37/2016

Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K

Raport bieżący 38/2016

Raport bieżący 38/2016

 

Zawarcie znaczących Umów

Raport kwartalny 31/2016

Raport kwartalny 31/2016

Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

Raport kwartalny 32/2016

Raport kwartalny 32/2016

Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.

Raport kwartalny 33/2016

Raport kwartalny 33/2016

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r.

Raport kwartalny 34/2016

Raport kwartalny 34/2016

Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.

Raport kwartalny 35/2016

Raport kwartalny 35/2016

Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r.

Raport bieżący 28/2016

Raport bieżący 28/2016

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Raport bieżący 29/2016

Raport bieżący 29/2016

Korekta raportu bieżącego numer 39/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Raport bieżący 30/2016

Raport bieżący 30/2016

Korekta raportu bieżącego numer 42/2013 z dnia 11 września 2013 r.