AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 54/2015

Raport bieżący 54/2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport bieżący 55/2015

Raport bieżący 55/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 53/2015

Raport bieżący 53/2015

Uchwały podjęte przez NWZA Fachowcy.pl Ventures S.A. w dniu 7.12.2015 r.

Raport bieżący 49/2015

Raport bieżący 49/2015

Zaciągnięcie zobowiązań przez Emitenta

Raport bieżący 50/2015

Raport bieżący 50/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 51/2015

Raport bieżący 51/2015

Zawarcie znaczących Umów

Raport bieżący 52/2015

Raport bieżący 52/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 48/2015

Raport bieżący 48/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

raport kwartalny 47/2015

raport kwartalny 47/2015

Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport za III kwartał 2015

Raport bieżący 46/2015

Raport bieżący 46/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia