AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 7/2016

Raport bieżący 7/2016

Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H

Raport bieżący 6/2016

Raport bieżący 6/2016

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 5/2016

Raport bieżący 5/2016

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Raport bieżący 4/2016

Raport bieżący 4/2016

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 3/2016

Raport bieżący 3/2016

Rejestracja zmian danych Emitenta w KRS

Raport bieżący 2/2016

Raport bieżący 2/2016

Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący 1/2016

Raport bieżący 1/2016

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Raport bieżący 57/2015

Raport bieżący 57/2015

Wpis zaległości do działu 4 rejestru przedsiębiorców KRS Emitenta

Raport bieżący 56/2015

Raport bieżący 56/2015

Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący 54/2015

Raport bieżący 54/2015

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej