AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 46/2015

Raport bieżący 46/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 45/2015

Raport bieżący 45/2015

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport okresowy roczny 44/2015

Raport okresowy roczny 44/2015

Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport roczny za 2014 rok (skonsolidowany)

Raport bieżący 43/2015

Raport bieżący 43/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 42/2015

Raport bieżący 42/2015

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego skonsolidowanego za 2014 r.

Raport bieżący 41/2015

Raport bieżący 41/2015

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 40/2015

Raport bieżący 40/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 39/2015

Raport bieżący 39/2015

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego skonsolidowanego za 2014 r.

Raport kwartalny 38/2015

Raport kwartalny 38/2015

Fachowcy.pl Ventures S.A. - skonsolidowany raport za II kwartał 2015

Raport bieżący 37/2015

Raport bieżący 37/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych