AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 12/2015

Raport bieżący 12/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 11/2015

Raport bieżący 11/2015

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego skonsolidowanego za 2014 r.

Raport okresowy roczny 10/2015

Raport okresowy roczny 10/2015

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2014

Raport bieżący 9/2015

Raport bieżący 9/2015

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego za 2014 r.

Raport bieżący 8/2015

Raport bieżący 8/2015

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport kwartalny 7/2015

Raport kwartalny 7/2015

Fachowcy.pl Ventures S.A. - jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2015

Raport bieżący 6/2015

Raport bieżący 6/2015

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport kwartalny 5/2015

Raport kwartalny 5/2015

Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport za IV kwartał 2014

Raport kwartalny 4/2015

Raport kwartalny 4/2015

Korekta raportu 3/2015

Raport kwartalny 3/2015

Raport kwartalny 3/2015

Korekta kwartalnego raportu 20/2014