AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 6/2014

Raport bieżący 6/2014

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport kwartalny 5/2014

Raport kwartalny 5/2014

Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport za 1Q 2014

Raport bieżący 4/2014

Raport bieżący 4/2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 3/2014

Raport bieżący 3/2014

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą o wprowadzenie do ASO akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E

Raport kwartalny 2/2014

Raport kwartalny 2/2014

Raport za IV kwartał 2013 roku

Raport bieżący 1/2014

Raport bieżący 1/2014

Harmonogram raportów okresowych 2014

 

Raport kwartalny 48/2013

Raport kwartalny 48/2013

Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport za 3Q 2013

Raport bieżący 47/2013

Raport bieżący 47/2013

FACHOWCY.PL VENTURES SA rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący 45/2013

Raport bieżący 45/2013

Zawarcie Umowy z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu

Raport bieżący 46/2013

Raport bieżący 46/2013

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych