AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport okresowy roczny 10/2014

Raport okresowy roczny 10/2014

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2013

Raport bieżący 8/2014

Raport bieżący 8/2014

Zakończenie subskrypcji akcji serii F i dokonanie przydziału akcji

Raport bieżący 9/2014

Raport bieżący 9/2014

Zwiększenie zaangażowania w Way2traffic Polska S.A.

Raport bieżący 7/2014

Raport bieżący 7/2014

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok

Raport bieżący 6/2014

Raport bieżący 6/2014

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport kwartalny 5/2014

Raport kwartalny 5/2014

Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport za 1Q 2014

Raport bieżący 4/2014

Raport bieżący 4/2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 3/2014

Raport bieżący 3/2014

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą o wprowadzenie do ASO akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E

Raport kwartalny 2/2014

Raport kwartalny 2/2014

Raport za IV kwartał 2013 roku

Raport bieżący 1/2014

Raport bieżący 1/2014

Harmonogram raportów okresowych 2014