AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport kwartalny 48/2013

Raport kwartalny 48/2013

Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport za 3Q 2013

Raport bieżący 47/2013

Raport bieżący 47/2013

FACHOWCY.PL VENTURES SA rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący 45/2013

Raport bieżący 45/2013

Zawarcie Umowy z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu

Raport bieżący 46/2013

Raport bieżący 46/2013

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 44/2013

Raport bieżący 44/2013

Uruchomienie nowej aplikacji

Raport bieżący 43/2013

Raport bieżący 43/2013

Uzupełnienie raportu w sprawie nabycie akcji serii C Way2traffic Polska S.A.

Raport bieżący 42/2013

Raport bieżący 42/2013

Zakończenie subskrypcji akcji serii E i dokonanie przydziału akcji.

Raport bieżący 40/2013

Raport bieżący 40/2013

Uruchomienie Telewizji Internetowej Fachowcy.pl

Raport bieżący 41/2013

Raport bieżący 41/2013

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 38/2013

Raport bieżący 38/2013

Korekta raportu 35/2013