AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 26/2013

Raport bieżący 26/2013

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych, dotyczących publikacji raportu rocznego za 2012 rok

Raport bieżący 25/2013

Raport bieżący 25/2013

Zakończenie subskrypcji akcji serii D i dokonanie przydziału akcji.

Raport okresowy roczny 24/2013

Raport okresowy roczny 24/2013

FACHOWCY.PL VENTURES SA raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2012

Raport bieżący 21/2013

Raport bieżący 21/2013

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

Raport bieżący 22/2013

Raport bieżący 22/2013

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 23/2013

Raport bieżący 23/2013

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 20/2013

Raport bieżący 20/2013

Nabycie akcji serii A oraz objęciu akcji serii C Way2traffic Polska S.A.

Raport bieżący 19/2013

Raport bieżący 19/2013

Objęcie udziałów w spółce Toxic Software Sp. z o.o

Raport bieżący 18/2013

Raport bieżący 18/2013

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

Raport bieżący 17/2013

Raport bieżący 17/2013

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.