AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport kwartalny 33/2013

Raport kwartalny 33/2013

Uzupełnienie raportu kwartalnego za II kwartał za 2013 rok Emitenta

Raport bieżący 31/2013

Raport bieżący 31/2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 3 września 2013 r.

Raport bieżący 30/2013

Raport bieżący 30/2013

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

Raport bieżący 29/2013

Raport bieżący 29/2013

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii D

Raport okresowy roczny 28/2013

Raport okresowy roczny 28/2013

Korekta oraz uzupełnienie raportu rocznego za 2012 rok Emitenta

Raport bieżący 27/2013

Raport bieżący 27/2013

Zawarcie istotnej umowy

Raport bieżący 26/2013

Raport bieżący 26/2013

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych, dotyczących publikacji raportu rocznego za 2012 rok

Raport bieżący 25/2013

Raport bieżący 25/2013

Zakończenie subskrypcji akcji serii D i dokonanie przydziału akcji.

Raport okresowy roczny 24/2013

Raport okresowy roczny 24/2013

FACHOWCY.PL VENTURES SA raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2012

Raport bieżący 21/2013

Raport bieżący 21/2013

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.