AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 18/2013

Raport bieżący 18/2013

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

Raport bieżący 17/2013

Raport bieżący 17/2013

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

Raport bieżący 16/2013

Raport bieżący 16/2013

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 1 lipca 2013 r.

Raport bieżący 14/2013

Raport bieżący 14/2013

Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

Raport bieżący 15/2013

Raport bieżący 15/2013

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport kwartalny 13/2013

Raport kwartalny 13/2013

Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2013

Raport bieżący 12/2013

Raport bieżący 12/2013

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D

Raport kwartalny 11/2013

Raport kwartalny 11/2013

Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport kwartalny za 1 kwartał 2013 roku

Raport bieżący 8/2013

Raport bieżący 8/2013

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A. w dniu 30 kwietnia 2013 roku.

Raport bieżący 9/2013

Raport bieżący 9/2013

Zmiany w Zarządzie Fachowcy.pl Ventures S.A.