AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 34/2012

Raport bieżący 34/2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 23 sierpnia 2012 r.

Raport bieżący 33/2012

Raport bieżący 33/2012

Ogłoszenie o odwołaniu terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 lipca 2012 roku.

Raport bieżący 32/2012

Raport bieżący 32/2012

Zakończenie subskrypcji akcji serii C oraz dokonanie przydziału akcji

Raport bieżący 31/2012

Raport bieżący 31/2012

Zmiany w Radzie Nadzorczej Fachowców.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 30/2012

Raport bieżący 30/2012

Nabycie Akcji ProxyAd.pl S.A.

Raport bieżący 29/2012

Raport bieżący 29/2012

Zmiany w Radzie Nadzorczej Fachowców.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 27/2012

Raport bieżący 27/2012

Rozwiązanie umowy inwestycyjnej zawartej z XTO Capital Ltd

Raport bieżący 28/2012

Raport bieżący 28/2012

Przeprowadzenie emisji akcji serii C oraz ustalenia zasad emisji.

Raport okresowy roczny 26/2012

Raport okresowy roczny 26/2012

Raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2011

Raport bieżący 24/2012

Raport bieżący 24/2012

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 lipca 2012 r.