AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 10/2013

Raport bieżący 10/2013

Zmiany w Radzie Nadzorczej Fachowcy.pl. Ventures S.A.

Raport bieżący 5/2013

Raport bieżący 5/2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 30 kwietnia 2013 roku

Raport bieżący 6/2013

Raport bieżący 6/2013

Zmiany w Radzie Nadzorczej Fachowców.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 3/2013

Raport bieżący 3/2013

Zmiana adresu Emitenta

Raport bieżący 4/2013

Raport bieżący 4/2013

Korekta raportu nr 3/2013

Raport kwartalny 2/2013

Raport kwartalny 2/2013

Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport kwartalny za 4 kwartał 2012 roku

Raport bieżący 1/2013

Raport bieżący 1/2013

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Raport bieżący 45/2012

Raport bieżący 45/2012

Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2012

Raport kwartalny 46/2012

Raport kwartalny 46/2012

Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2012 r.