AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 28/2018

Raport bieżący ESPI 28/2018

Złożenie przez zarząd spółki zależnej wniosku o ogłoszenie jej upadłości.

Raport kwartalny nr 19/2018

Raport kwartalny nr 19/2018

Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku.

Raport bieżący ESPI 27/2018

Raport bieżący ESPI 27/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 26/2018

Raport bieżący ESPI 26/2018

Otrzymanie oświadczeń o rozwiązaniu pakietu umów leasingowych.

Raport bieżący ESPI 25/2018

Raport bieżący ESPI 25/2018

Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez spółkę zależną Emitenta.

Raport bieżący ESPI 24/2018

Raport bieżący ESPI 24/2018

Informacja dotycząca odsetek z tytułu obligacji.

Raport bieżący ESPI 23/2018

Raport bieżący ESPI 23/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący EBI 18/2018

Raport bieżący EBI 18/2018

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2018r.

Raport bieżący ESPI 22/2018

Raport bieżący ESPI 22/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r.

Raport bieżący EBI 17/2018

Raport bieżący EBI 17/2018

Sprostowanie oczywistej omyłki w Raporcie bieżącym nr 15 /2018 z dnia 1 czerwca 2018r. – korekta projektu uchwały nr 7.