AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport kwartalny 2/2013

Raport kwartalny 2/2013

Fachowcy.pl Ventures S.A. - raport kwartalny za 4 kwartał 2012 roku

Raport bieżący 1/2013

Raport bieżący 1/2013

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Raport bieżący 45/2012

Raport bieżący 45/2012

Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2012

Raport kwartalny 46/2012

Raport kwartalny 46/2012

Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2012 r.

Raport bieżący 44/2012

Raport bieżący 44/2012

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport bieżący 43/2012

Raport bieżący 43/2012

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 września 2012 roku

Raport bieżący 42/2012

Raport bieżący 42/2012

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz innych zmian statutu Emitenta

Raport bieżący 39/2012

Raport bieżący 39/2012

Korekta prognoz finansowych

Raport kwartalny 40/2012

Raport kwartalny 40/2012

Korekta do raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za II kwartał 2012 r.

Raport bieżący 41/2012

Raport bieżący 41/2012

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych